Home

Radhawatie Chedi

International Accountants & Tax Lawyers

Welcome to Radhawatie Chedi

Get the best Accountants & Tax lawyers in town.

Our Services

Beslaglegging

Wi helpen u met enerzijds het leggen van beslag bij uw relaties en anderzijds helpen wij klanten met het opheffen van de beslaglegging, wij begeleiden zowel particulieren als zakelijke relaties.

Procederen

Wij starten voor zowel particulieren als zakelijke relaties juridische procedures op. Ook het indienen van Klaagschriften (ex art. 552a Sv) bij de Rechtbank verzorgen wij.

Belastingdienst

Wij begeleiden zowel particulieren als zakelijke relaties met problemen bij de Belastingdienst, wij kunnen ambtshalve aanslagen verminderen of tot nihil terug laten brengen.

Jaarrekening

Wij verzorgen de jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting voor zakelijke relaties en voor particulieren doen wij de Inkomstenbelasting aangifte.

Do you need an urgent assistance?

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks

Radhawatie Chedi

+31 (0) 162 318 759